Heeft u een EVD nodig of is er een update nodig, ook daarvoor bent u bij Safetypower op het juiste adres.

Is er sprake van explosieve atmosferen binnen jouw bedrijf? Dan ben je vanuit de ATEX richtlijn verplicht een EVD op te stellen, volgens de richtlijnen: ATEX Richtlijn 1999/92/EG, ATEX 153.

Beperk de risico’s van explosiegevaar en zorg dat je voldoet aan de Arbowet!  

Hoe stellen wij een EVD op? 

De volgende stappen houden wij aan bij het opstellen van een explosieveiligheidsdocument: 

1 Vaststellen van de klassen en omvang gevarenzones 

2 Uitvoeren gevarenzone indeling (vaststellen zoneklassen en omvang) 

3 Inventariseren aanwezige ontstekingsbronnen 

4 Categoriebepaling apparatuur vastgestelde gevarenzones 

5 Inventariseren aanwezige organisatorische en technische beheersmaatregelen. 

6 Risicobeoordeling van de explosierisico’s op basis van de aanwezige brandbare stoffen met bijbehorende gevarenzones, ontstekingsbronnen en aanwezige beheersmaatregelen 

7 Opstellen beheersmaatregelen ter voorkoming of beperking van de ontsteking van een explosieve atmosfeer 

8 Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) conform de in Nederland geldende ATEX richtlijn 

9 Plan van Aanpak met concrete doelstellingen

10 Evaluatie met de opdrachtgever