Ook voor div trainingen kunt u terecht bij Safetypower. Voor informatie de beller is sneller

Iedere organisatie met personeel is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen.

De taken van een Preventiemedewerker zijn divers, maar wettelijk zijn er drie taken van een Preventiemedewerker vastgelegd.

Deze drie wettelijke taken zijn:

1.Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E); 2.Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid; 3.Deze maatregelen (mede) uitvoeren.