Nieuwe bedrijfs VCA is een feit!
De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem in Nederland), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 op 2 april 2018 geaccepteerd.

Er is een overgangsregeling van kracht.

Vanaf 2 oktober 2021: dienen alle certificeringen gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0.

Wat zijn de veranderingen
VCA 2017/6.0 bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten.

De vijf grote verbeteringen, kort weer gegeven:
1.Veiligheid komt nog meer centraal te staan. De eisen zijn verminderd, de overgebleven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. De werkplek er is meer aandacht voor de praktijk, de onderdelen zijn aangescherpt. De onderdelen sluiten beter aan bij de praktijk. Er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3.Het stimuleren van veilig gedrag op de werkvloer, het vergroten van bewustwording op gebied van VGM.

4. De positie van de zzp’er is verduidelijkt. Er zijn meer must-vragen op genomen in het systeem. Zo wordt de betrouwbaarheid verhoogd aan het begin van de keten. De inhurende sub-contractors (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) worden op meer punten getoetst dan nu het geval is.

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid. Er is één schema voor Nederland en België. De nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Safetypower begeleid u ontzorgt u voor uw (her) certificering voor nu en in de toekomst.
We staan u graag te woord bel of neem contact op via het contactformulier
Albert Beving