De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen.Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.

Wat zijn nou de voordelen van een RI&E en wat moet er allemaal in staan?

Zie uw 5 stappenplan

1: Inventarisatie
Welke risico’s zijn er in uw bedrijf?  Noteer alle risico’s binnen uw bedrijf. U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenoemde RI&E-instrumenten (kijk hiervoor op www.rie.nl).

2: Evaluatie
Als u alle risico’s op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot is het risico?  De digitale instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

3: Plan van aanpak
Bij een Risico-inventarisatie en -evaluatie hoort een Plan van aanpak. Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een Plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen.

4: Toetsing
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RI&E laten toetsen.

5: Aan de slag!
In het Plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus.

 

Safetypower begeleid u ont zorgt u voor nu en in de toekomst.

We staan u graag te woord bel of neem contact op via het contactformulier

Albert Beving