De taken van een Preventiemedewerker zijn divers.

Er zijn drie wettelijke taken:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

De preventiemedewerker is een medewerker die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze medewerker adviseert over arbeidsrisico’s en maatregelen. Het doel is het beperken of wegnemen van die risico’s.

De preventiemedewerker is onder andere betrokken bij het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van de maatregelen uit het bijbehorende plan van aanpak. Hij of zij speelt een verbindende rol tussen werkgever en werknemers. Het is belangrijk dat de preventiemedewerker een veilig en toegankelijk aanspreekpunt is voor werknemers.

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts, arbodienstverleners en OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Elk bedrijf moet minimaal één preventiemedewerker aanwijzen. 

Categorieën: Welkom

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *