Een Preventiemedewerker is verplicht

De taken van een Preventiemedewerker zijn divers. Er zijn drie wettelijke taken: De preventiemedewerker is een medewerker die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze medewerker adviseert over arbeidsrisico’s en maatregelen. Het doel is het beperken of wegnemen van die risico’s. De preventiemedewerker is onder andere betrokken Lees meer…